หน้าแรก

titlebar-news.jpg

600821-cddhtm2018card.tif
601102-banner011160.gif
600925-resveratrol.jpg
591118-hematology.jpg
601117-newstd2561.jpg

Bnews.gif

bannerjob.png banner-pramool.gif

titlebar-service.jpg

20151104rotate-banner

banner-pservice1.gif

bannerTXT.gif
bannergallery.gif
 banner-drugstore.gif

topicnew1.gif
link2.jpg
ฝ่ายวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ 20091612454425077803.gif
link2.jpg
หน่วยเภสัชสนเทศ (DIC)
dot.jpg
link2.jpg ศูนย์บริการปฏิบัติการทาง
เภสัชศาสตร์
(ศบภ.)
dot.jpg
link2.jpg  ศูนย์สมุนไพรทักษิณ
dot.jpg
link2.jpg ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
dot.jpg
link2.jpg เครือข่ายมาตรฐานยาสมุนไพรสำหรับโรงพยาบาลในภาคใต้
 
topicnew2.gif
link2.jpg สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา (DDS)
dot.jpg
link2.jpg สถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรฯ
dot.jpg
link2.jpg U.S.-THAI Pharmacy Consortium. 
 
topicnew3.gif
link2.jpg การจัดการความรู้ (KM)
dot.jpg
link2.jpg  การประกันคุณภาพ
dot.jpg
link2.jpg 5ส. เภสัชศาสตร์
 
topicnew5.gif
link2.jpg งานด้านพัฒนาสื่อการสอน
dot.jpg
link2.jpg งานบริการการศึกษา
dot.jpg
link2.jpg  การขอตำแหน่งทางวิชาการ 
link2.jpg  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   
topicnew4.gif
link2.jpg ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
dot.jpg
link2.jpg ชมรมศิษย์เก่าเภสัชฯ

20091612454425077803.gif

100858.jpg

phonebook2014.png

 bosshotline.gif

รายงานข้อมูลคณะฯ
indent2old.png ข้อมูลทางบัญชี คณะฯ
indent2old.png ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะฯ
indent2old.png แบบประเมินข้าราชการ(TOR)  iconnew.gif

Hot Link
indent2old.png ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร
indent2old.png ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สนล.
 indent2old.png ระบบเมล์ คณะฯ Webmail
indent2old.png ระบบเอกสาร คณะฯ
indent2old.png หอเกียรติยศเภสัชศาสตร์ ม.อ.
indent2old.png ระบบเมล์มหาวิทยาลัย
indent2old.png ระบบเอกสารมหาวิทยาลัย
indent2old.png มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
indent2old.png หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

 ...(มีต่อ)

evalpsu2016.jpg

BannerTMMPSU.jpg
 
banner-research.jpg

masterrx_06.png
bechelor_03.png


facebook.png
Who's Online
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2550
ผู้เยี่ยมชม: 2938064