ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

สายด่วนคณบดี

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

Pngtreemail delivery vector 1707279

ช่องทางรับข้อร้องเรียน 

สามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Email:

nimit.w@psu.ac.th

 

Link หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

phar council   kasem