A A A

ข่าวรับสมัครงาน

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

?รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

?ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์