A A A

ปฏิทินกิจกรรม

Upcoming Events

There are 22 upcoming events - Page 1 / 2

26
06
2566
26 มิถุนายน 2566
23
06
2566
23 มิถุนายน 2566
ณ ห้องประชุมสุนาลินีฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.
15
06
2566
15 มิถุนายน 2566 07:00 - 18 มิถุนายน 2566 07:00
12
06
2566
12 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08
06
2566
08 มิถุนายน 2566 - 09 มิถุนายน 2566
ห้องบรรยาย 6401 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.
31
05
2566
31 พฤษภาคม 2566
15
05
2566
15 พฤษภาคม 2566 - 19 พฤษภาคม 2566
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิทซอย 11 (นานา) กรุงเทพมหานคร
10
05
2566
10 พฤษภาคม 2566 07:00