A A A

 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครั้งที่ 7/2560 รายการ เครื่องโครมาโตรกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยกำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาตั้งเเต่วันที่ 14-26 ตุลาคม 2559 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ความแจ้งเเล้วนั้น  เพื่อให้เกิดการเเข่งขันในการเข้าเสนอราคาของผู้ขายเพิ่มขึ้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเอกสารเเนบท้ายประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 7/2560 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ดังเอกสารเเนบท้าย ดังนี้

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ โทร.074-288824-6