A A A

ผลิตภัณฑ์ต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลิตภัณฑ์ต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการผลิตอย่างพิถีพิถันจากสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพของคณะ คือ 

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ยาจากสมุนไพร


สถานผลิตยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

herb plant1

        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการให้ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย เปิดตัวสถานผลิตยาแผนโบราณมาตรฐาน GMP เป็นแห่งแรกในภาคใต้ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพชุมชน ผลิตยาบริการโรงพยาบาลรัฐ และร้านยาเอกชน 

        คณะเภสัชศาสตร์ นอกจากจะมีภารกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว ยังมุ่งเน้นการให้ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย หรือ สมุนไพร เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เปิดตัวสถานผลิตยาแผนโบราณที่พัฒนามาจากห้องปฏิบัติการของคณะ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP หรือ มาตรฐานการผลิตที่ดี เป็นแห่งแรกในภาคใต้ โดยใช้วัตถุดิบซึ่งมีในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น เพื่อให้ได้ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพและมุ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนายาสมุนไพรให้กับภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ และมีศาสตราจารย์(พิเศษ) ภก.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรผู้อุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยในการผลิตยาในทวีปแอฟริกาและเอเชีย เป็นที่ปรึกษาโครงการ

herb plant2 herb plant3 herb plant4

        สิ่งหนึ่งที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พยายามทำก็คือการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ในเรื่องของสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัย ฤทธิ์ ความเป็นพิษ และวิธีการใช้ยาต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของคณาจารย์ที่จะทำการวิจัยและผลักดันงานวิจัยออกมาสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงงานผลิตยาสมุนไพรแห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมในการนำงานวิจัยออกไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้กับประชาชนได้จริง เชื่อว่าหากเราได้รับความร่วมมือในระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือภาคเอกชน อนาคตของยาสมุนไพรไทยจะไปได้อีกไกล ไม่ว่าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือประชาคมโลกก็ตาม


ผลิตภัณฑ์ต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ยาจากสมุนไพร

 

1. ขมนแคปซล เนเจอร

ขมิ้นชันแคปซูล

ขนาด 70 cap/ขวด

ตราเนเจอร์ ม.อ.

G01/57(สข)

2. ขมนแคปซล RxPSU

ขมิ้นชันแคปซูล

ขนาด 50 แผง/กล่อง (10 cap/แผง)

ตราเภสัชศาสตร์ ม.อ.

G01/59(สข)

3. เลก ฟาทะลายโจรแคปซล RxPSU

ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล

ขนาด 50 แผง / กล่อง (10 cap/แผง)

ตราเภสัชศาสตร์ ม.อ.

G486/64

4. ฟาทะลายโจรแคปซล เนเจอร ม

ฟ้าทะลายโจรแคปซูล

70 cap / ขวด

ตราเนเจอร์ ม.อ.

G02/57(สข)

5. มะระชนกแคปซล เนเจอร

มะระขี้นกแคปซูล

70 cap / ขวด

ตราเนเจอร์ ม.อ. 

G03/57(สข)

7. สหศธารา

ยาสหัศธารา

100 tab / ขวด

ตราเภสัชศาสตร์ ม.อ. 

G267/58

8. ยาหอมเทพจตร

ยาหอม (ยาหอมเทพจิตร)

70 tab / ขวด

ตราเภสัชศาสตร์ ม.อ.

G324/58

9. ประสะไพลแคปซล เนเจอร ม

ยาประสะไพลแคปซูล

100 cap / ขวด

ตราเนเจอร์ ม.อ. 

G461/58

10. ยาเอนโดแทปส

ยาบำรุงไขข้อ

50 cap / ขวด

Endotabs 

G482/58

13. ยาดม กอบญ

ยาดม

ตรากอบุญ

15 g

G825/60

14. ยาหมองผสมไพล กอบญ

ยาหม่องผสมไพล

ตรากอบุญ

15 g

G104/61

15. ยาหมองผสมพญายอ กอบญ

ยาหม่องผสมพญายอ

ตรากอบุญ

15 g

G292/61


ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

1. แชมพนำมนผวมะกรด

แชมพูน้ำมันผิวมะกรูด

ตรากอบุญ

250 มิลลิลิตร

90-1-5900045

2. แชมพสารสกดทองพนชง

แชมพููสารสกัดทองพันชั่ง

ตรากอบุญ

250 มิลลิลิตร

90-1-5900104

3. แชมพสารสกดวานหางจระเข

แชมพูสารสกัดว่านหางจระเข้

ตรากอบุญ

250 มิลลิลิตร

90-1-5900003

4. เจลอาบนำสารสกดนำมนตะไครบาน

เจลอาบน้ำสารสกัดน้ำมันตะไคร้บ้าน

ตรากอบุญ

250 มิลลิลิตร

90-1-5900002

5. เจลอาบนำสารสกดเปลอกมงคด

เจลอาบน้ำสารสกัดเปลือกมังคุด

ตรากอบุญ

250 มิลลิลิตร

90-1-5900001

6. เจลอาบนำสารสกดกราวเครอขาว

เจลอาบน้ำสารสกัดกวาวเครือขาว

ตรากอบุญ

250 มิลลิลิตร

10-1-61000057342

7. เจลอาบนำสารสกดขมนชน

เจลอาบน้ำสารสกัดขมิ้นชัน

ตรากอบุญ

250 มิลลิลิตร

90-1-5900046

8. แชมพสมนไพรผงอนเฮอแบล

แชมพูสมุนไพร ผิงอันเฮอแบ็ล

ผิงอันเฮอแบ็ล

60 มิลลิลิตร

90-1-6500042618

9. สเปรยแอลกอฮอล

สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ Al-Phar Spray & Rub

Al-Phar

20 มิลลิลิตร

90-1-6500007914

10. เจลแอลกอฮอล

เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ Al-Phar Smooth Rub

Al-Phar

1000 มิลลิลิตร

90-1-6300017085

11. สกนมอยสเจอรไรเซอรครม

สกินมอยส์เจอร์ไรเซอร์ครีม
(Skin Moisturizer Cream)

Al-Phar

200 กรัม

90-1-630000061