Wildcard SSL
A A A

ข่าวกิจกรรมคณะ

เชิญทุกท่านร่วมงานเกษียณ ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้อง 1107 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิกขอเชิญร่วมงาน "กลับมาหา... อาจารย์แม่" ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 5 วัด สงขลา-พัทลุง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2561

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับโครงงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับรางวัล 

ขอเชิญเข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรมบริจาคโลหิต

คณะเภสัชศาสตร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ภาควิชาเภสัชเคมีร่วมจัดกิจกรรม Advisor-Advisee สานต่อสายสัมพันธ์ ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น