A A A

ข่าวกิจกรรมคณะ

ประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 45 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมผู้ปกครองสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม Resume writing and interviewing skills for pharmacy student สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6

การแสดงความจำนงชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ร่วมเป็นอาสาสมัครติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 (AEFI)